BRYLLUPS

KONTRAKT & BOOKING
 
 
 
 
 
En festlig stemning
Lidt af det hele
All inclusive.
 
Læst & accepteret
 
 

Kontrakt: 

Den pågældende kontrakt er gældende fra d. 01.01.2020 & er gældende for aftaler der er indgået med ’Fotograf Rikke Foensskov’.


Jeg, Rikke Foensskov omtales herefter som ’fotografen(s)’ og kunden vil blive omtalt som kunden(s) 

Alle bryllupspakker er inkl. et fysisk eller digitalt planlægningsmøde, dette møde er obligatorisk. Ændringer i dagens forløb som fx adresser, starttidspunkter & særlige ønsker ect. skal ske senest 48 timer inden fotografen forlader sin bopæl for jeres aftale.


Fotografen kan ikke, ved manglende information eller ændringer senere end tidligere angivet holdes til ansvar for udeblivelse, manglende billeder eller evt. forsinkelser I tilfælde af begivenheder uden fotografens viden & magt. Dette kan blandt andet være, forsinkelser forårsaget af parret eller parrets gæster, vejrforholdene, afspærringer og andre trafikale forhold og tyveri. Ligeledes kan fotografen ikke holdes til ansvar for ikke at have fotograferet dele af brylluppet som fx enkelte personer, genstande eller enkelte situationer og der kan ikke kræves erstatning herom.


Det er kundens ansvar at indhente tilladelse og betale evt. omkostninger i forbindelse med de ønskede lokationer. Fotografen hjælper selvfølgelig gerne med at indhente informationer.  

Fotografen forbeholder sig ret til at afbryde samarbejdet med øjeblikkelig virkning, hvis fotografen føler truende eller fjendtlig opførelse ved brylluppet og her vil ikke kunne gøres krav på erstatning ved manglende dokumentering af det resterende tidsrum.


 I tilfælde af at fotografen er forhindret i at møde op og dermed ikke kan fuldføre opgaven som aftalt i denne kontrakt fx pga. en skade, sygdom, en ulykke eller lign, vil fotografen i samråd med jer forsøge at finde en afløser. Skulle det ske, at fotografen ikke kan finde en afløser, vil der ikke kunne kræves erstatning, parret vil selvfølgelig få deres fulde betaling tilbage.


 I tilfælde af harddiskfejl, kamerafejl, tyveri eller andet forårsaget af blandt andet, og ikke begrænset hertil tekniske problemer uden for fotografens kontrol vil det fulde beløb blive tilbagebetalt og der kan ikke kræves erstatning. Bliver fotografens udstyr ødelagt af kunden eller kundens gæster kan der ikke kræves tilbagebetaling eller erstatningskrav fra kundens side.


 Det er fotografen der udvælger hvilke billeder kunden modtager, og det er ikke påtvunget at fotografen udleverer alle digitale filer. Fotografen redigerer billederne i fotografens stil og det sidste ord i henhold til redigering vil i sidste ende være fotografens. Fotografen sælger ikke RAW-filerne.


Ved bryllupper på 10timer+ skal kunden indberegne kost til fotografen. 


 Ved betaling af rate 1 har kunden accepteret fotografens betingelser.
Rate 1, 50% betales ved booking. 
Rate 2: resterende 50% betales 7 dage inden brylluppet. 


Aflysningspolitik:
Aflyser kunden mere +6 måneder før brylluppet får kunden 50% af rate 1 tilbage.
Aflyser kunden herefter beholder fotografen rate 1.


Kunden kan betale med bankoverførelse.